W Zielonej Górze rozpoczyna się sezon rowerowy: policja zaprasza do oznakowania jednośladów

Zapoczątkowanie sezonu rowerowego w Zielonej Górze, jak co roku, wiąże się z inicjatywą ze strony lokalnej Komendy Miejskiej Policji. Mundurowi zachęcają wszystkich, którzy posiadają rowery, do udziału w akcji oznakowania jednośladów. Warto podkreślić, że oznakowane rowery nie cieszą się dużym zainteresowaniem złodziei, co z kolei przekłada się na większe bezpieczeństwo tych pojazdów. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc i terminów znakowania można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej policji.

Akcja oznakowania rowerów, przeprowadzana przez zielonogórską policję od kilku lat, polega na wykorzystaniu specjalnych engrawerów. Dzięki technologii mikroudarowej, urządzenia te umożliwiają precyzyjne i trwałe oznakowanie pojazdów. Każdy zgłoszony rower zostaje oznaczony indywidualnym i unikalnym numerem, który jest prawie niemożliwy do usunięcia. Próby starcia takiego numeru prowadzą do zmian w strukturze materiału, co uniemożliwia całkowite zatracenie oznakowania. Wszystkie wygrawerowane numery są następnie wprowadzane do policyjnej bazy danych oznakowanych rowerów.

Oznakowanie roweru to nie tylko sposób na zwiększenie jego bezpieczeństwa, ale również narzędzie umożliwiające efektywne działania prewencyjne ze strony policji. W trakcie kontroli, numer pozwala szybko ustalić, czy osoba korzystająca z roweru jest jego prawowitym właścicielem. Ponadto, w razie kradzieży i późniejszego odnalezienia jednośladu, naniesiony numer znacznie ułatwia policjantom identyfikację właściciela.

Właściciele rowerów chcący skorzystać z opcji oznakowania, powinni zgłosić się do Komisariatu Policji w wyznaczonym terminie, z rowerem, dowodem tożsamości oraz dowodem zakupu (paragonem, fakturą lub umową kupna). Jeżeli brakuje dowodu zakupu, konieczne będzie wypełnienie specjalnego oświadczenia. Warto podkreślić, że jedynie osoby pełnoletnie mogą zgłosić rower do oznakowania.