Zielona Góra triumfuje na arenie międzynarodowej zdobywając nagrodę e-Visionary Award 2024

Wybitne osiągnięcie Zielonej Góry na międzynarodowym polu, kiedy to miasto to zdobyło cenioną nagrodę e-Visionary Award w roku 2024. To prestiżowy laur wręczany metropoliom, które angażują się i mają znaczący wkład w rozwój oraz promocję elektromobilności.

Panel ekspertów, który oceniał kandydatów do nagrody, brał pod uwagę wieloaspektowe kryteria. Skrupulatnie analizowano inwestycje miast w technologię napędów elektrycznych, jak również realizację ich strategicznych planów rozwoju.

Dariusz Lesicki, pełniący funkcję wiceprezydenta Zielonej Góry, z akcentem dumy podkreśla: „Odbieramy to jako ogromny zaszczyt”. Dodaje również, że od wielu lat bezustannie pracują na rzecz dynamicznego rozwoju swojego miasta.

Robert Karwacki, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze, podkreśla rolę długofalowego planowania. Zaznacza, że pierwsze decyzje dotyczące komunikacji miejskiej były podejmowane już wiele lat temu, co teraz przekłada się na sukcesy miasta.