Spotkanie dyrektorów przedszkoli z Zielonej Góry dotyczące poprawy bezpieczeństwa w ich placówkach

Już jutro odbędzie się spotkanie kierowników przedszkoli z terenu Zielonej Góry, na którym omówione zostaną pytania związane z bezpieczeństwem w tych instytucjach. Decyzję o przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa w każdym z miejskich placówek oświatowych – zarówno szkołach podstawowych, jak i przedszkolach – podjęły lokalne władze. Informacje na ten temat podał Jarosław Skorulski, kierujący Wydziałem Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Zielona Góra, podczas wywiadu dla Radia Zielona Góra.

Kontrole te miały na celu dokładne sprawdzenie takich elementów jak stan ogrodzenia czy stosowanie procedur zapewniających bezpieczeństwo. Zarówno te, jak i inne aspekty wpływające na bezpieczeństwo w przedszkolach były intensywnie analizowane.

Inicjatywa ta była odpowiedzią na niedawny incydent, do którego doszło w jednym z miejscowych przedszkoli. Na początku maja zdarzyło się, że trzyletni chłopiec sam opuścił teren placówki i zaczął samodzielnie spacerować po ulicy.

Jarosław Skorulski wyjaśniał, że mieli jedynie tydzień na przeprowadzenie kontroli w 54 placówkach. Mimo krótkiego czasu udało się sporządzić raport na ten temat.