Rozpoczęto prace budowlane na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze

Zgodnie z informacjami, które już dla Was przekazaliśmy, na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze rozpoczęły się roboty budowlane. Oprócz nowego parkingu i kilku innych elementów infrastruktury, placówka medyczna zostanie wyposażona w system monitoringu oraz kioski informacyjne.

W kontekście systemu monitoringu, na obszarze szpitala zostanie zamontowanych ponad 150 kamer. Te urządzenia będą rejestrowały wszystko, co dzieje się na zewnątrz budynków szpitala. Jak zaznacza Mariusz Olkisz, przedstawiciel firmy projektowej Olpro, kamerki mają pełnić przede wszystkim funkcję umożliwiającą służbom sprawdzenie, co dzieje się na otwartym terenie placówki. System ma również przeciwdziałać aktom wandalizmu.

W ramach projektu, na obszarze szpitala zostaną rozmieszczone też trzy kioski informacyjne. Znajdować się będą one przy głównych drogach dojazdowych i wyjazdowych z terenu placówki, czyli od ulic Wazów, Zyty i Waryńskiego. Ich celem jest ułatwienie pacjentom poruszania się po terenie szpitala. Jak podkreślają przedstawiciele placówki, nadal dopracowywane są szczegółowe funkcjonalności kiosków, ale mają nadzieję, że ich obecność znacznie ułatwi orientację na terenie szpitala, który jest dość rozległy.