Intensywne kontrole drogowe w Zielonej Górze zakończone licznymi zatrzymaniami i mandatami

Rutynowe kontrole drogowe przeprowadzane przez policję ruchu drogowego z Zielonej Góry zaowocowały zatrzymaniem wielu dowodów rejestracyjnych z powodu istotnych nieprawidłowości technicznych. Te inspekcje miały miejsce w ostatni weekend, kiedy to funkcjonariusze odnotowali dużą ilość przekroczeń prędkości. Podczas jednego weekendu, skontrolowano aż 224 pojazdy.

Niniejsze kontrole zaowocowały zatrzymaniem 19 dowodów rejestracyjnych z powodu istotnych usterek technicznych. Policja odnotowała także 175 wykroczeń drogowych, z których większość, bo aż 127, to przekroczenia prędkości. Na tym tle szczególnie ostro ukarano trzech kierowców, którzy stracili prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h na terenie zabudowanym.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego w Zielonej Górze dokładnie sprawdzają stan techniczny kontrolowanych pojazdów, dzieląc wykryte nieprawidłowości na drobne, poważne i niebezpieczne – takie które mogą bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu innych użytkowników dróg. Wśród często wykrywanych problemów są m.in. niesprawny układ wydechowy, nieprawidłowe oświetlenie czy nielegalne modyfikacje pojazdów jak koła wystające poza obrys czy folie na szybach ograniczające przepuszczalność światła.

Warto dodać, że oprócz aspektów technicznych, policjanci podczas kontroli zwracali również uwagę na dokumenty pojazdów i kierowców. Podczas tych działań zatrzymano poszukiwaną osobę oraz jednego z kierowców, który przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym, co skutkowało utratą jego prawa jazdy.