Rewitalizacja zabytkowych kamienic: ostatnie dni na składanie wniosków o dofinansowanie

Właściciele prywatni, podmioty gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe posiadające zabytkowe kamienice mają możliwość aplikowania o wsparcie finansowe na ich rewitalizację. Termin składania wniosków o dofinansowanie wyznaczono na 15 listopada.

Pomoc finansowa jest dostępna dla właścicieli budynków o historycznym charakterze, którzy zamierzają przeprowadzić prace konserwatorskie. Możliwe jest uzyskanie wsparcia pokrywającego do 50 procent przewidywanych kosztów takich prac. Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją powinny być złożone w lokalnym urzędzie miasta.

Oskar Nalepa z Departamentu Inwestycji Miejskich podkreśla, że kandydaci muszą spełnić określone kryteria. Informuje także, że decyzje o tym, które obiekty otrzymają wsparcie, podejmuje specjalnie powołana do tego komisja.

Nalepa dodaje, że ze względu na dużą liczbę chętnych do skorzystania z programu dofinansowania, nie wszystkie propozycje mogą zostać zaakceptowane. Niemniej jednak, zapewnia, że każda propozycja jest starannie analizowana.

Na program rewitalizacji zabytkowych kamienic przeznaczono w tym roku fundusze w wysokości 1,2 mln złotych.