Przebudowa skrzyżowania – wyłoniono wykonawcę koncepcji

Skrzyżowanie przy ulicach Zamoyskiego, Batorego oraz Rzeźniczaka od dawna wymagało rewitalizacji. Niedawno miasto wyłoniło wykonawcę koncepcji przebudowy tego miejsca. To ważny krok, bo skrzyżowanie od dawna wymagało zmian, które pozwoliłoby na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Za wykonanie zdania Urząd Miasta płaci ponad trzydzieści tysięcy złotych.

Umowa na opracowanie koncepcji projektowej

Wykonanie koncepcji projektowej jest niezwykle kluczowe. Dlatego zamówienie w pierwszej kolejności obejmuje tego typu prace. Wykonawca bowiem musi uwzględnić szereg niuansów takich jak wydzielenie dodatkowego pasa do lewoskrętu z ulicy Batorego do Zamoyskiego, a także dodatkowego pasa do prawoskrętu w ulicę Rzeźniczaka. Należy również zlikwidować przejście dla pieszych, które obecnie jest umiejscowione po stronie południowej na Batorego. Podobny los czeka wyjazd z parkingu na ulicę Rzeźniczaka, jednocześnie zostanie dodany pas ruchu do jazdy w prawo i prosto.

Nowa lepsza sygnalizacja świetlna

Równie kluczowym zadaniem będzie zaprojektowanie trzech koncepcji nowej sygnalizacji świetlnej, która zapewni bezpieczeństwo uczestnikom ruchu. Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania odpowiedniego pomiaru ruchu na skrzyżowaniu, tak aby zastosowane rozwiązania były optymalne i adekwatne do potrzeb. Pomiar zgodnie z wytycznymi trzeba będzie wykonać w dwa dni robocze w godzinach od szóstej rano do dwudziestej drugiej w nocy. Tylko taki szesnastogodzinny pomiar pozwoli na zebranie rzetelnych danych.

Co istotne, samo opracowanie trzech koncepcji sygnalizacji nie wystarczy. Wykonawca ponadto musi opracować dla każdego wariantu, pięć scenariuszy działania sygnalizacji, uwzględniając godziny porannego szczytu, szczytu wieczornego, południowego, a także nocnego. Realizacji tego trudnego zadania podejmie się firma Jaros Inżynieria Ruchu- Daniel Jaros. Koszt całej inwestycji to trzydzieści tysięcy, siedemset pięćdziesiąt złotych.