Kolejne zmiany w budżecie Zielonej Góry na 2024 rok zostały zatwierdzone przez radnych

Podczas ostatnich obrad, radni Zielonej Góry przegłosowali zmiany w planie budżetowym miasta na rok 2024. Decyzje te, które zyskały ich aprobatę, obejmowały szereg istotnych kwestii dotyczących finansów miejskich. Szczególne znaczenie miało przyjęcie 12-procentowego wzrostu płac dla pracowników jednostek podległych samorządowi miejskiemu.

Wśród kolejnych punktów uchwalonych zmian znalazły się dodatkowe środki finansowe przeznaczone na remonty infrastruktury drogowej. Radni zgodzili się również na wyasygnowanie konkretnych funduszy na zakup nowych pojazdów komunikacji miejskiej. W szczególności chodzi tu o nabywanie autobusów elektrycznych marki Pilea, co jest zgodne z trendem promowania ekologicznego transportu.

Dyskusja dotyczyła także ustalenia wysokości diet dla radnych miasta. To kwestia szczególnie ważna, gdyż bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie organu samorządowego.

Propozycje te były inicjatywą prezydenta Janusza Kubickiego. Jego decyzje skomentował Dariusz Lesicki, wiceprezydent Zielonej Góry, który odniósł się do zaproponowanych zmian.