Podpisanie umowy na budowę drugiego odcinka Trasy Aglomeracyjnej

Dnia 01 marca 2024 r. podpisane zostało zobowiązanie do realizacji drugiego etapu rozbudowy Trasy Aglomeracyjnej. Ten strategiczny projekt infrastrukturalny, który ma na celu ułatwienie przejazdu w kierunku obwodnicy i drogi ekspresowej S3, powinien być zakończony w ciągu kolejnych 3,5 roku.

Zaplanowany etap rozpocznie się od miejsca, które obecnie zajmuje rondo Haliny Lubicz znajdujące się na osiedlu Zacisze. Wymaga to jednak znacznej przebudowy tego skrzyżowania. Następnie nowy odcinek Trasy Aglomeracyjnej o długości 2,5 kilometra będzie prowadził aż do ronda przy Trasie Północnej – kluczowym elemencie obwodnicy Zielonej Góry.

Firma, która wygrała przetarg na realizację tego zadania, posiada doświadczenie w licznych inwestycjach miejskich, które zawsze były realizowane terminowo. Na tym wykonawcę czeka solidne zadanie – ma bowiem 42 miesiące na całkowite zakończenie prac przy drodze.

Konstrukcja drugiego odcinka Trasy Aglomeracyjnej przyniesie korzyść nie tylko dla mieszkańców Zielonej Góry, zmniejszając korki w centrum miasta. W tym rejonie powstaje bowiem nowe Osiedle Leśny Dwór, do którego zapewni dogodny dojazd. Droga została zaprojektowana z myślą o obsłudze dużego natężenia ruchu.

Całościowy koszt dla budowy tego drugiego odcinka Trasy Aglomeracyjnej wynosi 58 mln zł. Jest to inwestycja wspierana przez rządowy program Polski Ład.