Zielonogórska policjantka odwiedza licealistów na lekcjach policyjnych w Czerwieńsku

Na zajęciach, które miały miejsce 29 lutego w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku, udział wzięła policjantka z Zespołu do spraw Wykroczeń z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Uczniowie klasy policyjnej mieli okazję dowiedzieć się więcej o tym, jakie obowiązki spoczywają na policjantach prowadzących postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto, mieli możliwość zadawania pytań gościnnej funkcjonariuszce.

Sierżant sztabowy Kamil Sałek, opiekun klas policyjnych z tego liceum, zaprosił na te zajęcia swoją koleżankę, podkomisarz Annę Szwarczyńską. Policjantka przedstawiła uczniom charakter pracy jej zespołu, opowiadając m.in. o roli oskarżyciela, którą często pełnią policjanci w sądzie. Dodatkowo, kadeci mieli możliwość dowiedzieć się o kilku interesujących przypadkach z praktyki i zadawać pytania dotyczące pracy policji.

Liceum Ogólnokształcące im. Grota Roweckiego w Czerwieńsku współpracuje z Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze już od 13 lat. W 2010 roku podpisano pierwsze porozumienie, które zakładało współdziałanie na polu edukacji i rozwijania zainteresowań tematyką porządku i bezpieczeństwa publicznego wśród uczniów klas o profilu policyjnym. Od początku istnienia tej współpracy, szkoła kontynuuje również prowadzenie klas o profilach wojskowym i strażackim.