Profesor Jerzy Bralczyk o roli języka polskiego i konieczności ciągłego jego poznawania

Zastanawiamy się często, jak poprawnie i atrakcyjnie posługiwać się językiem polskim. Pierwsze pytanie to: w jaki sposób jest on używany obecnie? Drugie: jaka powinna być pozycja naszej mowy w codziennym życiu? Te kwestie są istotne do rozpatrzenia, zwłaszcza przez specjalistów w dziedzinie językoznawstwa, którzy szczegółowo rozumieją strukturę i złożoność polszczyzny oraz określają standardy jej prawidłowego użycia.

Znakomitym przykładem takiej osoby jest profesor Jerzy Bralczyk – wybitny językoznawca, który aktualnie przebywa w Zielonej Górze jako gość Radia Index. Jak nam zwierza, według niego właśnie teraz powinniśmy podejść do języka z entuzjazmem, traktując go jako formę zabawy, ale przy tym nie zapominając o konieczności stałego doskonalenia swoich umiejętności językowych.

Profesor Bralczyk podkreśla swoje preferencje odnośnie do podejścia do języka. Ceni sobie radość płynącą z korzystania z różnych form językowych, zastanawianie się nad nimi i odkrywanie, jak wiele można wyrazić za pomocą słów. Według niego, lepszym sposobem jest cieszyć się językiem i go doceniać, niż skupiać się na jego ciągłym kontrolowaniu.