Od 1 kwietnia wzrost wynagrodzeń nauczycieli w Zielonej Górze

Akcent na dodatkach funkcjonalnych dla nauczycieli stawia Zielona Góra, gdzie mają one wzrosnąć od pierwszego dnia kwietnia. Pomimo iż podstawowe zarobki nauczycieli w całym kraju są jednolite i zostały zwiększone przez rząd w obecnym roku, różnice występują w ramach dodatków, które są regulowane przez samorządy. W tej trudnej materii Zielona Góra osiągnęła jednak kompromis – jakie są szczegóły tego porozumienia i jaki jest zapowiadany wzrost dodatków?

Planowane jest zwiększenie wszystkich dodatków zawartych w regulaminie wynagradzania nauczycieli w Zielonej Górze, który jest zatwierdzany przez radę miasta. W zakresie tych dodatków znajduje się m.in. dodatek motywacyjny, zasiłek za pełnienie funkcji wychowawcy, za wykonywanie pracy o charakterze uciążliwym, dla kierownika świetlicy czy dla nauczyciela rozpoczynającego swoją ścieżkę zawodową. Należy podkreślić, że wszystkie cztery związki zawodowe działające w mieście brały aktywny udział w negocjacjach. Po trzech turach rozmów udało się dojść do porozumienia.

Zielona Góra wprowadza również nowe świadczenie. Po raz pierwszy dodatkowe środki finansowe otrzymają tzw. nauczyciele wspomagający w klasach integracyjnych – to kluczowe rozwiązanie, ponieważ przez ostatnie 5 lat liczba uczniów z różnego rodzaju orzeczeniami zwiększyła się o 100%, co wiąże się z większymi potrzebami edukacyjnymi tych dzieci.

Na przykład, dotychczasowy dodatek za pełnienie funkcji wychowawcy wynosił 300 złotych. Zgodnie z obietnicami, od 1 kwietnia ma wzrosnąć do 500 złotych. Ogólnie, wszystkie dodatki mają wzrosnąć w zakresie od 30 do 80%.