Mieszkańcy osiedla Braniborskiego aktywnie uczestniczyli w dwugodzinnych konsultacjach dotyczących lokalizacji nowych przystanków autobusowych

W dniu dzisiejszym, przez okres dwóch godzin, społeczność mieszkańców osiedla Braniborskiego angażowała się w dyskusje i konsultacje, które miały za zadanie wyłonienie najbardziej optymalnego miejsca dla nowych przystanków autobusowych na trasie linii nr 6.

Wcześniej informowaliśmy na antenie Radia Zielona Góra o planach wydłużenia trasy obsługiwanej przez 10-metrowe autobusy marki Pilea na linii numer 6. Do tej pory końcowym punktem trasy autobusu była ulica Braniborska. Teraz jednak, w nadchodzących miesiącach, pojazdy mają dodatkowo zatrzymywać się na ulicach Osiedlowej i Chmielnej.

Emilia Kondrad, społecznik odpowiedzialna za organizowanie konsultacji, dzieli się informacjami na temat procesu wyboru nowych lokalizacji przystanków. Z kolei Jacek Newelski, dyrektor działu przewozów w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych w Zielonej Górze, podkreśla, że wielu mieszkańców od długiego czasu oczekiwało na możliwość brania udziału w tego rodzaju procesie decyzyjnym.

Reakcje mieszkańców na możliwość wpływania na lokalizację przystanków są bardzo pozytywne. Jednakże, wielu z nich zauważyło, że obsługa linii autobusowej mogłaby odbywać się z większą częstotliwością.