Finansowanie zapewnione dla Obwodnicy Zachodniej Zielonej Góry

Chociaż euforia po niedawno otwartej Obwodnicy Południowej Zielonej Góry jeszcze nie opadła, miasto już szykuje się na kolejne wyzwanie infrastrukturalne. Mowa tu o planowanej Obwodnicy Zachodniej, na którą właśnie przyznano fundusze. Zgodnie z przewidywaniami, całkowity koszt tego ambitnego projektu wyniesie 178 milionów złotych, a jego realizacja potrwa kilka lat. W tym czasie mieszkańcy Zielonej Góry będą musieli radzić sobie z dodatkowymi utrudnieniami w ruchu drogowym, spowodowanymi niezbędnymi przerwami w eksploatacji dróg w związku z ich remontem.

W przypadku wcześniejszej inwestycji, jaką była budowa Obwodnicy Południowej, nie przeprowadzono pełnej oceny wpływu na środowisko. Nie podjęto więc żadnych działań w celu zbadania potencjalnych efektów tej inwestycji na otaczające ją tereny. Na szczęście, lekcja została wyciągnięta i tym razem sytuacja jest inna: dla Obwodnicy Zachodniej Zielonej Góry przeprowadzono pełną ocenę oddziaływania na środowisko.

Co to oznacza dla Zielonej Góry i jej mieszkańców? Jest to tylko jedna z wielu opinii, które pojawiły się po ogłoszeniu o przyznaniu funduszy na tę nową inwestycję. Warto jednak przypomnieć, że budowa Obwodnicy Południowej miała niebagatelny koszt – ponad 150 milionów złotych. Z tej kwoty, 114 441 277,79 złotych stanowiło dofinansowanie.