Zielona Góra ponownie szuka wykonawcy dla budowy drugiego odcinka Trasy Aglomeracyjnej

Władze Zielonej Góry na nowo ogłosiły przetarg na realizację drugiego odcinka Trasy Aglomeracyjnej, który ma zapewnić połączenie centrum miasta z Trasą Północną. Przy poprzedniej próbie znalezienia wykonawcy dla tego zadania, brakowało 660 tysięcy złotych do pokrycia kosztów najkorzystniejszej oferty.

Miasto Zielona Góra kolejny raz poszukuje przedsiębiorstwa do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonania prac budowlanych dla drugiego etapu Trasy Aglomeracyjnej. Podczas wcześniejszego postępowania przetargowego, najniższa oferta od konsorcjum Kobylarnia i Mirbud wynosiła 48,66 milionów złotych, co przekroczyło o 660 tysiące złotych planowany budżet. Z tego powodu przetarg został unieważniony. Obecnie zamawiający podzielił zlecenie na dwie części, a potencjalni wykonawcy mają możliwość składania oddzielnych ofert na każde z nich.

Pierwsza część zadania obejmuje zrealizowanie drugiego etapu drogi, który ma połączyć centrum Zielonej Góry z Trasą Północną. Planowany odcinek ma rozpocząć się od ronda Haliny Lubicz i zakończyć na nowo wybudowanym rondzie przy osiedlu Leśny Dwór. Całkowita długość tej części Trasy Aglomeracyjnej wynosi około 2473 metry.

Trasa będzie miała swój początek przy rondzie Haliny Lubicz, znajdującym się na osiedlu Zacisze. Stamtąd poprowadzi na północ, przecinając linię kolejową Nadodrzankę, gdzie zostanie zbudowany wiadukt. Następnie trasa zostanie poprowadzona wzdłuż istniejącej linii kolejowej. Ostatni odcinek trasy przebiegnie obok zakładów budowlanych znajdujących się na końcu ulicy Foluszowej, by następnie łukiem omijać budowane osiedle Leśny Dwór. Na tym miejscu trasa włączy się w Trasę Północną, stanowiącą początek Zachodniej Obwodnicy Zielonej Góry.