Raport finansowy dotyczący budżetu miasta Zielona Góra na rok 2024

Prezydent Zielonej Góry, Janusz Kubicki, przedstawił szczegółowe dane dotyczące przyszłorocznego budżetu miasta. W planach na 2024 rok główne kwoty to 1,3 miliarda złotych, które stanowią przychody oraz 1,5 miliarda złotych wydatków. Te liczby ukazują całość finansowej strategii miasta w przyszłym roku.

Prezydent podkreślił, jak będą rozdzielane środki. Najwyższa suma, blisko pół miliarda złotych, zostanie przeznaczona na cele edukacyjne. To pokazuje duże zaangażowanie władz miasta w rozwój oświaty.

Ponadto, w planie są również kosztowne inwestycje infrastrukturalne. Chodzi tu o budowę obwodnicy zachodniej oraz Trasy Aglomeracyjnej. Wśród priorytetów prezydenta Kubickiego znajduje się także koncentracja na elektryfikacji komunikacji miejskiej, modernizacji schroniska dla zwierząt bez domu oraz ulepszeniu infrastruktury rowerowej miasta.

W swojej wypowiedzi Janusz Kubicki podkreślił wagę tych planów: „To największy budżet w historii Zielonej Góry” – przyznał.