Wyzwanie dla Lubuskiego Zakładu Polregio: ogromne kary i nowy stary dyrektor

Poczynając od roku 2022 oraz pierwszego kwartału bieżącego roku, Lubuski Zakład Polregio został ukarany grzywną wynoszącą 7,7 milionów złotych. Kara ta była nałożona za różnego rodzaju uchybienia, takie jak anulowanie pociągów czy opóźnienia. Dodatkowy zarzut dotyczył nieodpowiedniego dostosowania ilości miejsc w wagonach do liczby pasażerów. W trosce o poprawę funkcjonowania zakładu, rozpoczęto realizację specjalnego planu naprawczego.

Pod koniec czerwca to właśnie Urząd Marszałkowski zdecydował o nałożeniu wspomnianej kary na Lubuski Zakład Polregio. Grzywna obejmowała incydenty związane z unieważnianiem połączeń pociągowych, opóźnieniami, a także brakiem adekwatnej liczby miejsc dla pasażerów. Zdarzenia te miały miejsce w roku 2022 oraz podczas pierwszych trzech miesięcy obecnego roku.

Kwestią o kluczowym znaczeniu dla przyszłości zakładu było powołanie Krzysztofa Pawlaka na stanowisko dyrektora Lubuskiego Zakładu Polregio w Zielonej Górze. Po dwuletniej przerwie, Pawlak ponownie objął stanowisko, które pełnił już w latach 2017-2021. Jego powrót do roli dyrektora stanowi istotne wyzwanie mając na uwadze obecną sytuację zakładu i konieczność wprowadzenia efektywnych zmian.