Współpraca Uniwersytetu Zielonogórskiego z przedsiębiorstwem logistycznym

Nawiązanie współpracy przez Uniwersytet Zielonogórski z przedsiębiorstwem działającym w sektorze logistycznym otwiera nowe perspektywy dla studentów. Odnosi się to do możliwości zdobycia praktycznej wiedzy, brania udziału w praktykach oraz możliwość realizowania prac dyplomowych przy współpracy z profesjonalnymi specjalistami.

Przedsiębiorstwo zapewni też swoją obecność na konferencjach naukowych, a także weźmie udział w wspólnych projektach badawczych i rozwojowych. Jest to oznaka aktywnego uczestnictwa firmy w życiu akademickim.

Profesor Maria Mrówczyńska, pełniąca funkcję prorektora ds. współpracy z gospodarką na Uniwersytecie Zielonogórskim, podkreśla wagę tej współpracy dla szkoły. Natomiast dr Justyna Patalas-Maliszewska, zarządzająca Instytutem Inżynierii Mechanicznej na Uniwersytecie Zielonogórskim, wyraża chęć ciągłego rozwoju i budowania nowych relacji z doświadczonymi firmami.

Joanna Komorowska, dyrektor firmy Hermes Fulfilment, odnotowuje, że pomimo ich działalności na terenie wielu krajów, firma jest zainteresowana ciągłym poszerzaniem swoich horyzontów.