Spotkanie dyrektorów i kierowników bibliotek województwa lubuskiego poświęcone ochronie małoletnich

Dzisiejszy dzień obfitował w istotne wydarzenie dla osób zarządzających bibliotekami na terenie południowej części województwa lubuskiego. Seminarium, które miało miejsce w gmachu głównym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, stanowiło platformę do dyskusji na temat ochrony małoletnich.

Dr Przemysław Bartkowiak, pełniący funkcję zastępcy dyrektora WiMBP w Zielonej Górze, podkreślił znaczenie tego typu spotkań. Jego zdaniem, stanowią one ważną okazję do wspólnego dzielenia się doświadczeniami przez uczestników.

Przytaczając słowa Moniki Simonjetz, pracującej w dziale badań, analiz i metodyki WiMBP, warto podkreślić, że każda osoba obecna na seminarium miała możliwość prezentacji swoich metod pracy. Metod, które wykorzystuje na co dzień w swojej placówce w celu ochrony małoletnich.