Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze przygotowuje się do realizacji kluczowego zadania

W ostatnim czasie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP) z siedzibą w Zielonej Górze przeprowadziła podsumowanie działań za okres wiosenno-letni. Jednak nie tylko retrospektywa była punktem zapalnym dyskusji. W chwili obecnej rozpoczynają oni bowiem przygotowania do jednego z najistotniejszych zadań na ich mapie priorytetów.

Tym zadaniem jest tzw. PUL, czyli Plan Urządzania Lasu, który jest niezbędny dla długoterminowej ochrony i zarządzania leśnictwem. Dariusz Miernik, który pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej przy RDLP, podkreśla znaczenie tego planu i wyjaśnia, jak regionalna dyrekcja przygotowuje się do jego realizacji.

„Naszym pierwszym krokiem jest przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji lasów”, mówi Miernik. „Musimy dokładnie zbadać co i gdzie rośnie oraz jaki jest wiek naszych drzew. Wszystko to musi zostać precyzyjnie oznaczone na mapach”. To właśnie na podstawie tych danych zostaną opracowane prace i założenia do tego, co będzie realizowane w kolejnym dziesięcioleciu.