Testy na prawo jazdy w języku ukraińskim – nowe możliwości dla mieszkańców Zielonej Góry

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD) w Zielonej Górze podejmuje działania, które mają na celu spełnienie oczekiwań osób pochodzących z Ukrainy. Dokładniej mówiąc, wprowadza możliwość przystąpienia do testów na prawo jazdy odbywających się w języku ukraińskim. Dotychczasowe egzaminy były realizowane tylko w językach: polskim, niemieckim, angielskim oraz migowym.

Kluczową informacją jest to, że chęć przystąpienia do testu w języku ukraińskim należy zgłosić już na etapie rejestracji, czyli podczas rezerwowania terminu egzaminu. Pracownicy WORD w Zielonej Górze podkreślają, że wszystkie pytania są identyczne dla wszystkich zdających, niezależnie od wybranego języka. Kursanci mają również możliwość zażądania obecności tłumacza podczas sprawdzania ich umiejętności za kierownicą.