Przekroczenie 29 tysięcy osób w województwie, które otrzymały kody skierowania, ale jeszcze nie przeprowadziły badań

Joanna Branicka, reprezentująca Lokalny Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, częstokroć podkreśla, iż wielu z naszych klientów informuje nas, że choć już uzupełnili ankietę i uzyskali kod skierowania, to badania jeszcze nie przeprowadzili. Zaskakująco, liczba takich osób na terenie naszego województwa przekracza 29 tysięcy.

Wielu pacjentów zastanawia się nad terminem realizacji badań oraz tym, czy możliwość ich wykonania wygaśnie po pewnym okresie czasu. Joanna Branicka uspokaja jednak te obawy. Twierdzi ona, że nie ma ryzyka utraty możliwości wykonania badania. Wspomina także, że istnieje opcja powtórzenia procesu po upływie 12 miesięcy od poprzedniego badania.