Poprawa bezpieczeństwa przez zwiększenie ilości sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych

Zwiększona ilość sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych, szczególnie na terenie al. Wojska Polskiego, ma przyczynić się do znacznego ograniczenia liczby potrąceń. Janina Gruzdzis była zdziwiona, że tak ważny obszar komunikacyjny, jakim jest droga prowadząca do szkół i przedszkola, nie był dotychczas wyposażony w odpowiednie sygnalizacje świetlne. Wyraziła radość z faktu, że wkrótce sytuacja ta ulegnie zmianie, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.

Wiesław Maglicki podkreślił jednak, że nowy system ma służyć nie tylko poprawie bezpieczeństwa pieszych. Dodatkowym celem jest też przyspieszenie ruchu miejskich autobusów. Chociaż wiele osób może sądzić, że większa ilość sygnalizacji świetlnej oznacza więcej czasu spędzonego na postoju, rzeczywistość wygląda inaczej.

W miejscach, gdzie brakuje odpowiedniej sygnalizacji, piesi przechodzą przez jezdnię pojedynczo, co wydłuża czas ich przejścia. Wprowadzenie dodatkowych świateł spowoduje, że przechodzenie odbywać się będzie grupowo, a tym samym czas pokonania pasów ulegnie skróceniu.

Wśród zmienianych lokalizacji, szczególną uwagę zwraca skrzyżowanie al. Wojska Polskiego z ulicami Wyszyńskiego i Zacisze. To miejsce, określane przez wielu jako „masakryczne”, również zostanie poddane modyfikacjom, co cieszy wielu mieszkańców.