Podsumowanie 35 lat działalności Stowarzyszenia Twoja Rodzina

W związku z obchodami 35-lecia istnienia Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, obecnie funkcjonującego jako Stowarzyszenie Twoja Rodzina, zorganizowano spotkanie z przedstawicielami mediów oraz władzami miejskimi i wojewódzkimi, a także sponsorami. Dzięki ich wsparciu, stowarzyszenie mogło prowadzić szeroko zakrojoną działalność na rzecz rodzin potrzebujących pomocy.

Początkowo organizacja koncentrowała się na udzielaniu wsparcia kobietom, które były ofiarami przemocy. Aby móc skutecznie pomagać tym osobom, członkinie stowarzyszenia musiały samodzielnie zdobywać wiedzę i kwalifikacje. Na szczęście, mogły liczyć na wsparcie warszawskiego Instytutu Psychologii. W efekcie powstał zespół, w którego skład wchodzili pedagodzy, psycholodzy oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – wspominała Stanisława Grabowska, która pełniła funkcję przewodniczącej Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze.