Rozwinięcie tegorocznego festynu rodzinnego w Zielonej Górze

W tym roku impreza odbywająca się w Zielonej Górze w szkole podstawowej nr 14 ma być jeszcze większa niż poprzednio. Przewodnicząca Rady Rodziców, Laura Banaszkiewicz, zapewnia, że zarówno dzieci, jak i dorośli znajdą wiele atrakcji dla siebie. Wydarzenie to będzie ważnym czasem integrowania uczniów, rodziców, nauczycieli oraz innych chętnych osób.

Festyn rodzinny jest od lat stałym punktem w kalendarzu tej zielonogórskiej szkoły. Każdego roku w czerwcu organizowane jest spotkanie, które łączy dzieci, ich rodziny oraz lokalne społeczeństwo. Tym razem jednak, jak informuje dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 w Zielonej Górze, Sylwia Matuszak, planowane są większe atrakcje oraz ciekawe nagrody. Na pewno zdumiewające będą też przygotowane niespodzianki dla gości.

Dyrektor Matuszak wyraża swoje uznanie dla Rady Rodziców, dzięki którym festyn może się odbywać. Rodzice uczniów aktywnie angażują się we współpracę ze szkołą oraz organizację różnych przedsięwzięć. Dąży się do tego, aby czas spędzony przez dzieci w placówce był jak najbardziej różnorodny oraz innowacyjny.