Otwarcie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zielonej Górze

Z nadejściem poniedziałku, 16 października, w Zielonej Górze rozpoczyna się coroczna impreza znana jako Ogólnopolski Tydzień Kariery. Wydarzenie to, które w tym roku odbywa się pod sloganem „Talent i Praca – To Się Opłaca”, zapewnia studiującym młodym ludziom szereg korzystnych możliwości.

Twórcami tego ambitnego przedsięwzięcia skierowanego do studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych. W ramach tej inicjatywy, zaplanowano wiele interesujących spotkań i warsztatów dla uczestników. Dodatkowo, odbędzie się również giełda pracy kierowana do osób poszukujących zatrudnienia.

Tygodniowa impreza dostarczy studentom bogatej wiedzy na temat obecnej sytuacji na rynku pracy oraz aktualnych przepisów prawnych. Uczestnicy dowiedzą się między innymi jak zdobyć fundusze na rozpoczęcie swojej pierwszej działalności gospodarczej, jak poprawnie sformułować CV, a także jak skutecznie przedstawiać potencjalnym pracodawcom swoje unikalne talenty i atuty.

Wśród licznych prelekcji niezmiernie intrygujący wydaje się być wykład autorki z Okręgowego Inspektoratu PIP w Zielonej Górze, który jest skierowany do osób stawiających pierwsze kroki na rynku pracy. Wykład ten będzie poświęcony omówieniu aktualnych przepisów prawnych dotyczących ochrony pracy i bezpiecznych warunków jej wykonywania.