Ochrona środowiska: rzeka Gęśnik na skutek pożaru zatruwa się chemikaliami

Rzeka Gęśnik, która cierpi na tragiczne skutki zanieczyszczenia chemicznego, stała się kolejnym dowodem na negatywne konsekwencje pożaru, który rozpoczął się na nielegalnym składowisku w Przylepie w Zielonej Górze podczas ostatniego weekendu. Zgodnie z wyjaśnieniem prezydenta miasta, Janusza Kubickiego, do rzeki przedostały się substancje szkodliwe zawarte w wodach użytych do gaszenia płomieni.

Alarmujące poziomy skażenia potwierdziły badania przeprowadzone przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Eksperci potwierdzili obecność zanieczyszczeń powodujących, że rzeka Gęśnik jest teraz brudna i pełna szkodliwych chemikaliów.