Bezpieczeństwo mieszkańców na pierwszym miejscu: kontrola jakości wody w studniach

Na wniosek Urzędu Miasta, kwestia jakości wody w studniach, które nie są połączone z miejskim systemem wodociągowym, zostanie poddana kontroli przez Sanepid. Studnie te są położone na terenach dwóch sołectw – Łężyca i Przylep. Celem tych działań jest zapewnienie mieszkańcom większego poczucia bezpieczeństwa poprzez działania mające charakter profilaktyczny.

Zaplanowany termin rozpoczęcia akcji to dzień dzisiejszy o godzinie 7.30, a jej zakończenie przewidziane jest na godzinę 15.00.

W czasie przeprowadzenia tej operacji, personel Sanepidu, wspomagany przez pracowników urzędu miasta, wprowadzi się do wybranych na podstawie adresów miejsc, skąd pobierze próbki wody. Następnie próbki trafią do laboratoriów Sanepidu posiadających akredytacje. Punkt startowy badań to ulice znajdujące się najbliżej miejsca ostatniego pożaru w Przylepie.