Obserwowanie przyrody w regionalnych rezerwatach Zielonej Góry

Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Zielonej Góry informują, że mieszkańcy tego miasta mają możliwość obserwowania bogactwa przyrody w wybranych rezerwatach na terenie regionu.

Mimo że niektóre obszary ochrony przyrody są niedostępne dla zwiedzających, istnieją miejsca, gdzie można podziwiać różnorodność flory i fauny. Na przykład, rezerwat położony niedaleko Łagowa jest otwarty dla turystów. Te informacje przekazuje dr inż. Marek Maciantowicz, pełniący funkcję głównego specjalisty Służby Leśnej ds. ochrony przyrody.

Maciantowicz zaznacza jednak, że istnieją też takie obszary ochrony przyrody, które są zamknięte dla odwiedzających. Przykładem może być rezerwat Zimna Woda, usytuowany w pobliżu Kiełpina. Mimo to, obok niego prowadzi ścieżka rowerowa, której użytkownicy mogą cieszyć się widokiem rezerwatu.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, dr inż. Marek Maciantowicz, miał okazję podzielić się tymi informacjami podczas Rozmowy o 9.