Posłanki PO zawiadamiają o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez komitety wyborcze Janusza Kubickiego oraz Zielona Góra 2050

Elżbieta Polak i Katarzyna Osos, dwie posłanki reprezentujące Platformę Obywatelską, złożyły formalne zawiadomienie o podejrzewanym działaniu niezgodnym z prawem przeprowadzanym przez komitety wyborcze wyborców Janusza Kubickiego oraz „Zielona Góra 2050”. Na ten fakt zwróciły uwagę podczas spotkania z mediami.

Parlamentarzystki opierają swoje twierdzenia na interpretacji decyzji wziętej przez Państwową Komisję Wyborczą. Zgodnie z tym orzeczeniem, to prawo nie blokuje możliwości założenia więcej niż jednego komitetu wyborczego dla pojedynczego kandydata. Niemniej jednak, nie daje to prawa do prowadzenia kampanii wyborczej – jak mówi Elżbieta Polak.

Czym jest prawo wyborcze? To zestaw przepisów mających na celu jasno zdefiniować i skodyfikować działalność kampanii wyborczej. Wyklucza ono możliwość przeprowadzenia dwóch różnych kampanii promujących tego samego kandydata przez dwa oddzielne komitety wyborcze. Jako reprezentantki Platformy Obywatelskiej, apelujemy o decyzję prokuratorską w tej sprawie i domagamy się też wydania postanowienia zakazującego prowadzenia kampanii wyborczej przez oba komitety.