W Palmiarni Zielonej Góry odbywa się konferencja naukowa poświęcona bioróżnorodności i projektowaniu przestrzeni miejskiej

Obecnie w Palmiarni Zielonej Góry ma miejsce spotkanie naukowe na temat bioróżnorodności, jak również projektowania urbanistycznego, a wszystko to w kontekście wpływu wyżej wymienionych czynników na stan zdrowia ludzkiego. Konferencja nosi tytuł „EkoZdrowie zielona Zielona Góra” i zgromadziła przedstawicieli lokalnego samorządu oraz akademików z Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy prowadzą dyskusje o możliwych strategiach i rozwiązaniach, które mogą zostać wdrożone w przyszłości w mieście zwanym Winnym Grodem.

Profesor Alfred Owoc, który pełni rolę moderatora konferencji, podkreśla, że temat spotkania jest ściśle powiązany z charakterem Zielonej Góry. Jak mówi: – Spotkanie sprowadza się do tego, co jest genetyczną częścią Zielonej Góry.

Profesor Wojciech Strzyżewski, pełniący funkcję rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, zauważa również, że nazwa miasta powinna być odzwierciedleniem jego rzeczywistej natury. – Zielona Góra powinna być naprawdę zielona – podkreśla.