Nowy, zaawansowany magazyn żywnościowy Caritas w Zielonej Górze

Caritas wprowadził do użytku swój nowy, imponujący i nowoczesny magazyn żywnościowy. Wtorek był dniem, w którym oficjalnie otworzono ten obiekt w Ochli, dokładniej pod adresem Zielonogórska 21. Znajdujące się tam produkty spożywcze będą dystrybuowane do osób potrzebujących z całej naszej diecezji, jako część inicjatywy zatytułowanej „Spiżarnia Caritas”.

Inicjatywa ta ma na celu zapobieganie marnotrawstwu żywności. Ks. Stanisław Podfigórny, dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, podaje więcej informacji na ten temat. Wyjaśnia, że mają zawarte umowy z różnymi sieciami sklepów. Ze sklepów tych odbierane są produkty, które są datowane i które mogą być dalej dystrybuowane. Te produkty są następnie przetwarzane i przekazywane dalej.

Przekazywane są one do różnych zespołów, a następnie trafiają do osób najbardziej potrzebujących pomocy. Wśród beneficjentów znajdują się seniorzy oraz rodziny wielodzietne.