Nowe oblicze Parku Braci Gierymskich – inwestycje finansowane z budżetu obywatelskiego

Za sprawą projektów zrealizowanych z funduszy budżetu obywatelskiego, znacznie odmienił się krajobraz Parku Braci Gierymskich, znajdującego się pomiędzy osiedlami Przyjaźni i Malarzy. Powszechnie zwany laskiem, park zyskał nowe elementy małej architektury, takie jak ławki, stoły czy kosze, a także został wyposażony w nowoczesne oświetlenie.

Całość prac jest rezultatem dwóch oddzielnych projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego. Pierwszy z nich powstał dzięki inicjatywie Roberta Górskiego, radnego z klubu Zielona Razem. Drugi projekt przyszedł od Piotra Pabicha, mieszkańca osiedla Malarzy, który działał niezależnie od radnego. Dzięki ich zaangażowaniu i uzyskaniu odpowiedniej liczby głosów poparcia od społeczności lokalnej, obie inicjatywy mogły zostać wprowadzone w życie. Konieczne było jednak przeprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przez radę miejską.

Mieszkańcy są zadowoleni z przeprowadzonych zmian. Pani Maria podkreśla, że dla niej najistotniejsze jest wykonanie schodów, które znacznie ułatwiają dostęp do lasu. Pani Irena natomiast ceni sobie przede wszystkim nowe oświetlenie LED na dwóch głównych ścieżkach spacerowych. Dodatkowo dzięki usunięciu starych, zniszczonych drzew park stał się bezpieczniejszym miejscem dla mieszkańców.