Kwestia bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego

Drogi ekspresowe, takie jak S3, przecinająca tereny powiatu zielonogórskiego, charakteryzują się specyficzną organizacją ruchu. Jest ona zaprojektowana tak, aby zapewnić sprawną komunikację i bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników poruszających się tymi trasami. Celem tych regulacji jest między innymi wykluczenie z ruchu pieszych oraz rowerzystów, którzy ze względu na niską prędkość nie pasują do intensywnego i szybkiego tempa charakterystycznego dla tych dróg.

To właśnie duże prędkości samochodów i znaczne natężenie ruchu sprawiają, iż poruszanie się po takich trasach stanowi ogromne zagrożenie dla pieszych czy rowerzystów. Specyfika tych dróg nie jest dostosowana do ich obecności, co w konsekwencji może prowadzić do poważnych incydentów.

Wobec tego, zatrzymanie osoby poruszającej się pieszo lub na rowerze na drodze S3 wywołuje u policjantów niemałe zdziwienie. Sytuacja taka nie jest jedynie naruszeniem przepisów, ale przede wszystkim stanowi wielkie ryzyko dla zdrowia i życia nieodpowiedzialnego uczestnika ruchu drogowego. Przede wszystkim jednak, jest to sygnał o potrzebie propagowania świadomości o bezpieczeństwie i konieczności przestrzegania obowiązujących regulacji na drogach ekspresowych. Pamiętajmy – bezpieczeństwo zawsze powinno być na pierwszym miejscu!