Konsolidacja lubuskich gmin w "Lubuskim Trójmieście" przyczynia się do regionalnego rozwoju

Stowarzyszenie pod nazwą „Lubuskie Trójmiasto”, łączące kilka gmin z terenu województwa lubuskiego, zostało stworzone z myślą o inwestycjach i rozbudowie naszej lokalnej społeczności. W efekcie pomysłu, jaki narodził się w 2023 roku w Zielonej Górze, Sulechowie i Nowej Soli, powstało właśnie Lubuskie Trójmiasto. Porozumienie dotyczące współpracy między tymi gminami zostało zawarte 7 kwietnia 2004 roku.

W roku 2020 zarząd stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” przeszedł reorganizację. Przyjęto nowe gminy do naszego regionu, z myślą o możliwości pozyskania bardziej atrakcyjnych funduszy z Unii Europejskiej. Tym samym, powstał Zielonogórsko-Nowosolski Obszar Funkcjonalny, co pozwoli na dalsze korzystanie z dotacji unijnych w latach 2021-2027.

Inicjatywa Lubuskiego Trójmiasta skupia się również na poprawie komunikacji w regionie. Jak podaje media społecznościowe stowarzyszenia, obecnie trwają prace nad stworzeniem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta.

Organizacja „Lubuskie Trójmiasto” przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że już rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie Studium Wykonalności projektu szybkiej kolei. Współpraca pomiędzy gminami wchodzącymi w skład Lubuskiego Trójmiasta oraz Zieloną Górą spowoduje, że w przyszłości powstanie nowa linia kolejowa. Będzie ona łączyć Sulechów, Zieloną Górę i Nową Sól, a dodatkowo zostaną zbudowane dwie nowe stacje: Nowa Sól Strefa Północ i Nowa Sól Strefa Południe. Nie tylko to, bo zaplanowano też budowę tunelu i przejścia pieszo-rowerowego. Finansowanie tego imponującego projektu, wartego ponad 500 milionów złotych, ma pochodzić z funduszy centralnych w ramach nowej perspektywy unijnej.