Inwestycje w infrastrukturę wodociągową w Zielonej Górze – wielomilionowy projekt na horyzoncie

Potężny projekt, którego celem jest modernizacja sieci wodociągowej oraz ujęć wody, jest obecnie w przygotowaniu przez Zielonogórskie Wodociągi. Przedsięwzięcie opiewa na kwotę około 90 milionów złotych i ma szansę otrzymać wsparcie finansowe z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Jeśli dojdzie do jego realizacji, nastąpi znaczna poprawa infrastruktury wodnej na terenie Zielonej Góry.

Prezes zarządu Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji, Krzysztof Witkowski, potwierdza, że potrzebna dokumentacja jest już gotowa do przedstawienia. Wspomina również o planach dotyczących rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Przylepu i Łężycy, gdzie jeszcze w tym roku ma powstać dodatkowe 2 kilometry sieci.

Finansowanie projektu ma pochodzić nie tylko z europejskich funduszy. Maksymalna wysokość dofinansowania z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) wynosi 70 procent kosztów całego przedsięwzięcia. Resztę pieniędzy Zielonogórskie Wodociągi planują pozyskać z innych źródeł, takich jak np. pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.