Anielskie Inspiracje: Wystawa Kingi Krutulskiej

Wystawa zatytułowana „Anioły – czy każdy musi mieć skrzydła?” to ekspozycja dzieł Kingi Krutulskiej, prezentowanych publicznie w Galerii Warto Jest Pomagać, ulokowanej na ulicy Wazów w Zielonej Górze. Tytuł sugeruje głęboką fascynację artystki niebiańskimi istotami, co potwierdzają zielonogórzanie podczas otwarcia wystawy, nazywając Kingę Krutulską aniołem. Wielu obecnych zna twórczynię osobiście, ze względu na jej długotrwałą aktywność zawodową w dziedzinie fotografii i sztuk plastycznych, a także pedagogiki.

Krutulska urodziła się w nadmorskim mieście Ustka. Swoją edukacyjną ścieżkę rozpoczęła od Studium Nauczycielskiego w Gdyni, następnie kontynuowała studia na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie zasiliła grono studentów Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej. Rozbudowała swoje umiejętności menadżerskie na Wyższej Szkole Zarządzania w Rzeszowie, zdobywając wiedzę z zakresu zarządzania oświatą, a potem kontynuowała naukę w kierunku zarządzania kulturą we współpracy Euroregionów Unii Europejskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Komplementarnym elementem jej edukacji były warsztaty z zakresu ewaluacji w nadzorze pedagogicznym, które odbyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Profesjonalne doświadczenie Kingi Krutulskiej obejmuje pracę pedagogiczną w szkole podstawowej w Wałbrzychu oraz Policealnym Studium Reklamy w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze. Od ponad dwóch dekad jest związana z Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”, prowadząc tam zajęcia z fotografii oraz plastyki. Dodatkowo, od 16 lat pełni tam funkcję dyrektora.