Zielona Góra gości laureatów konkursu „Nauczyciel Roku”

Laureaci prestiżowego tytułu „Nauczyciel Roku” spotkali się w Zielonej Górze na zjeździe, który miał na celu wymianę doświadczeń, poznawanie regionu i integrację. Tytuł ten jest wręczany co roku od dwóch dekad, a organizatorem konkursu jest Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Głos Nauczycielski. W gronie dotychczasowych laureatów znalazła się także Danuta Konatkiewicz, pochodząca z Zielonej Góry.

Konkurs ma na celu wyłonienie i promowanie najlepszych nauczycieli, którzy są autorytetami w swoich środowiskach. Szuka się osób pełnych pasji, zaangażowanych społecznie, które poprzez swoją pracę podnoszą jakość edukacji. Laureaci to nie tylko doskonali dydaktycy, ale również wychowawcy.

Bożena Mania, prezes lubuskiego okręgu ZNP, wyraziła swoje zadowolenie z możliwości gościenia tak wyjątkowej grupy nauczycieli. Jak podkreśliła, dyskusje dotyczą nie tylko edukacji jako takiej, ale rozważa się szereg innych zagadnień. Mówi się o dobrej i bezpłatnej szkole, współpracy z rodzicami i wyzwaniach stojących przed oświatą w naszych czasach. Ponadto, prezentowane są im działania Związku oraz pokazywany jest region Lubuski.