Zielonogórska placówka oświatowa Medyk nadal bez osoby na czele

Od blisko dwóch lat placówka edukacyjna Medyk w Zielonej Górze boryka się z brakiem dyrektora. Tę niepokojącą sytuację omówili na falach lokalnego Radia Zielona Góra przedstawiciele miejscowych ugrupowań politycznych.

Według Bożeny Ronowicz, polityk należącej do partii Prawo i Sprawiedliwość, ta nieuregulowana kwestia trwa już zbyt długo, co wpływa na funkcjonowanie szkoły. W jej opinii, brak stałego dyrektora utrudnia realizację pełnej gamy obowiązków przez placówkę.

Różne spostrzeżenia na temat tej sytuacji ma Tomasz Nesterowicz, reprezentujący Nową Lewicę. Wyraził on nadzieję na szybkie wyjaśnienie sprawy i zakończenie tego problemu, który utrudnia prawidłowe funkcjonowanie szkoły.

Z kolei Andrzej Bocheński, działacz Zielonej Razem, prezentuje zupełnie inną perspektywę. Sugeruje on, że to nie jest jedynie problem rekrutacji, ale zamierzone działanie ze strony władz województwa, mające na celu stopniową likwidację Medyka.