Trwa sesja absolutoryjna Rady Miasta Zielona Góra: Radni udzielają prezydentowi absolutorium za 2022 rok

W zielonogórskim ratuszu odbywa się sesja absolutoryjna miejskiej Rady Miasta. Głównym punktem tej sesji jest udzielenie prezydentowi, Januszowi Kubickiemu, absolutorium oraz wotum zaufania za działania podjęte w czasie minionego roku 2022.

Zanim doszło do prezentacji raportu dotyczącego sytuacji Zielonej Góry przez włodarza miasta, członkowie opozycyjnej Platformy Obywatelskiej opuścili salę obrad. Jako powód swojej decyzji podali brak możliwości zabrania głosu mieszkańcom miasta podczas dyskusji na temat „spraw różnych”.

Prezydent Janusz Kubicki nie pozostał obojętny na takie postępowanie zielonogórskiej PO i skrytykował je w dość ostrych słowach. Wyraził swoje zaniepokojenie faktem, że istnieją radni, którym nie przyświeca dążenie do rozwoju miasta, lecz kierują się raczej interesem partyjnym kosztem interesów mieszkańców. Szczególnie oburzającym dla Kubickiego okazał się szantaż ze strony radnego Urbaniaka. Prezydent stwierdził, że takie działania są niedopuszczalne i przypominają mu zachowanie dzieci bawiących się w piaskownicy, które grożą odejściem, jeśli nie zagłosuje się zgodnie z ich oczekiwaniami.