Stowarzyszenie "Czysta Góra" organizuje sprzątanie Parku Braniborskiego

Anonsowane jest kolejne przedsięwzięcie skierowane na poprawę czystości w naszym mieście, za które odpowiada Stowarzyszenie „Czysta Góra”. Tym razem podjęte zostaną działania mające na celu uporządkowanie przestrzeni publicznej, a konkretnie chodzi o Park Braniborski.

Przygotowania do akcji obejmują m.in. zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia zebranych odpadów. Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej (ZGK) będą odpowiedzialni za transport posegregowanych śmieci do miejsca ich dalszej utylizacji – wysypiska w Zielonej Górze. W tym ekologicznym przedsięwzięciu swój udział zapowiedzieli również uczniowie z okolicznych szkół podstawowych.

Jarosław Galiński, reprezentujący Stowarzyszenie „Czysta Góra”, wyraża nadzieję na wsparcie ze strony lokalnej społeczności. Mówi: „Naszym celem jest aktywizować jak największą liczbę mieszkańców do włączenia się w tę akcję”.

Zaplanowane sprzątanie Parku Braniborskiego ma swoje rozpoczęcie przewidziane na sobotę, a początek prac jest ustalony na godzinę 10. Każda osoba, która zechce się włączyć, jest mile widziana.