Start rekrutacji wniosków na świadczenie 800 plus na lata 2024-2025: Informacje dla rodziców i opiekunów

Na wstępie lutego 2024 roku, rozpoczął się proces zgłaszania wniosków o dofinansowanie z programu 800 plus na nadchodzący okres świadczeniowy obejmujący lata 2024 i 2025. Rodzice oraz osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, które nie przekroczyły jeszcze 18 roku życia, powinny pamiętać o punktualnym wypełnieniu i dostarczeniu odpowiedniego dokumentu, aby zapewnić sobie otrzymywanie dodatku. W chwili obecnej, na terenie województwa lubuskiego, kwotę ponad 33 tysięcy wniosków zarejestrowało już wielu rodziców i opiekunów. Ale jak prawidłowo uzupełnić formularz i gdzie go dostarczyć?

Świadczenie wychowawcze realizowane w ramach inicjatywy 800 plus jest dostępne dla wszystkich dzieci do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności. Warunkiem przyznania wsparcia nie są dochody domowe czy sytuacja zawodowa rodziców bądź opiekunów.

Nadchodzi kolejny okres świadczeniowy 800 plus

W celu złożenia wniosku na nowy okres świadczeniowy, rodzice mają do dyspozycji wiele opcji. Mogą posłużyć się bezpłatną aplikacją mZUS, skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości internetowej czy portalu Emp@tia. Fundusze z programu są transferowane na podany numer konta bankowego w formie bezgotówkowej, a wszelkiego rodzaju dokumenty, informacje oraz decyzje są przesyłane drogą elektroniczną za pośrednictwem PUE ZUS. W przypadku użytkowania aplikacji mZUS, wniosek z poprzedniego okresu zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych. Jeżeli konieczne jest wprowadzenie zmian, klient ma taką możliwość. Podobnie jak przy korzystaniu z PUE, jeżeli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, dane niezbędne do wniosku (np. PESEL lub data urodzenia) mogą być pobrane automatycznie przez kreator wniosku.