Prezydent Zielonej Góry konfrontuje Marszałek Województwa Lubuskiego na konferencji prasowej

Podczas konferencji prasowej, Janusz Kubicki, prezydent miasta Zielona Góra, bezceremonialnie przerwał wystąpienie Elżbiety Anny Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego. Wyrażając swoją dezaprobatę, Kubicki oskarżył Polak o wprowadzanie w błąd opinii publicznej oraz mówienie nieprawdy. Jego słowa były zarówno zdecydowane, jak i bezpośrednie.

Zwrócił się do marszałek z wyraźną sugestią, aby przekazywała informacje w sposób rzetelny. Zrozumiałe jest dla niego to, że ktoś może próbować zdobyć poparcie polityczne, ale uważa takie działania za nieodpowiednie. Kubicki wyraził swoje zdanie w sposób otwarty i zdecydowany.

Z kolei, według Elżbiety Anny Polak, prezydent Zielonej Góry próbował „upiększyć rzeczywistość”. Marszałek województwa lubuskiego oskarżyła go również o niewykonywanie swojego obowiązku, twierdząc, że „nie usunął zagrożenia” wynikającego z niedawnego pożaru. Mimo to, przeciwności stanowisk nadal pozostają nierozwiązane.