Post-incydentalne badania chemiczne potwierdzają brak zagrożenia dla społeczności

Intensywne badania chemiczne, prowadzone pod kierownictwem wybitnych ekspertów w tej dziedzinie, stanowiły dla nas kluczowe znaczenie. Wojewoda Władysław Dajczak, w swoim oświadczeniu z poniedziałku, zapewnił, że mieszkańcy nie znajdują się pod żadnym zagrożeniem.

W ciągu dwóch dni od groźnego pożaru, w którym spłonęły chemikalia, specjaliści przeprowadzali badania mające na celu sprawdzenie, czy jakiekolwiek toksyczne substancje dostały się do środowiska. Tymczasem Prezydent Zielonej Góry wyraził swoje zaniepokojenie, sugerując że doszło do skażenia.

Po dwudniowej sesji Wojewódzkiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego w poniedziałek odbyła się dodatkowa konferencja prasowa. To kolejny krok w procesie monitorowania i zarządzania skutkami pożaru.