Odrodzenie Talleyrandów – nowa wystawa w Muzeum Ziemi Lubuskiej

Od 11 października wielbiciele historii będą mieli okazję do zanurzenia się w przeszłości dostojnej rodziny Talleyrandów. Wystawa „Talleyrandowie – powrót” zostanie otwarta dla publiczności w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Ekspozycja ta jest poświęcona pamięci księżnej żagańskiej Doroty, jej rodu oraz księstwa żagańskiego, które zostało ustanowione 745 lat temu.

Julia Molibog, rzecznik prasowy Muzeum Ziemi Lubuskiej (MZL), poinformowała, że organizacją i przygotowaniem wystawy zajmują się Fundacja Ogrody Kultury im. księżnej Dino z Zielonej Góry oraz MZL.

Na wystawie prezentowane będą eksponaty pochodzące nie tylko z kolekcji Muzeum Ziemi Lubuskiej, ale również z innych prestiżowych instytucji kultury. Znajdziemy tu dzieła ze zbiorów Muzeów Narodowych w Warszawie i Wrocławiu, Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Żagańskiego Pałacu Kultury, Muzeum Miejskiego w Nowej Soli, Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, a także Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

Wg Jarosława Skorulskiego i Longina Dzieżyca, kuratorów tej ekspozycji, dziedzictwo materialne rodu Bironów i Talleyrandów, które przeplata historię takich krajów jak Łotwa, Polska, Niemcy i Francja, ma nieocenioną wartość historyczną. Znajdujące się w różnych muzeach, prywatnych kolekcjach oraz archiwach Europy i Ameryki eksponaty stanowią dowód na mecenat, jaki ród ten sprawował nad przedstawicielami nauki, sztuki i kultury w XVIII i XIX wieku.