Obchody Święta Miodu przyciągają tłumy w skansenie w Ochli

Zakupy różnorodnych miodów, demonstracje procesu ekstrakcji miodu oraz konstrukcji ula to tylko niektóre z atrakcji które odbywały się podczas Święta Miodu w skansenie w Ochli, które miało miejsce w niedzielę, 20 sierpnia. Odwiedzający mogli także korzystać z oferty muzycznej oraz cieszyć się specjałami serwowanymi w strefie gastronomicznej.

Tytuł wydarzenia, „To co najcenniejsze natury”, oddaje jego główny temat – miody i produkty pochodzące z pszczelarstwa. Święto jest formą ukazania tradycji związanych z produkcją miodu, nawiązuje do ludowych zwyczajów i prezentuje obecne praktyki bartnictwa i pszczelarstwa. Na wydarzeniu promowane są również miejsca i obiekty związane z turystyką na Lubuskim Szlaku Wina i Miodu.

Jak informują pracownicy skansenu, przez jeden dzień placówka ta przekształciła się w oazę muzyki, tańca i śpiewu. Stała się miejscem spotkań dla miłośników rękodzieła, folkloru, amatorów sztuki, degustatorów lubuskiego miodu oraz regionalnej kuchni. Ponadto, otwarto nową stałą wystawę prezentującą sprzęt pszczelarski ze zbiorów muzeum pod tytułem „Boża robotnica”.