Debata nad finansowaniem sportu zawodowego w Zielonej Górze – żużel i koszykówka w centrum zainteresowania

Rozważania na temat sposobu finansowania sportu zawodowego w Zielonej Górze, z wyjątkowym naciskiem na dwie główne dyscypliny miasta – żużel i koszykówkę, stały się tematem przewodnim w trakcie kampanii prezydenckiej. Pytanie dotyczące zasad zaangażowania miasta w sport pozostaje ciągle otwarte i bez konkretnej odpowiedzi.

Marcin Pabierowski, prezydent-elekt, wspólnie ze środowiskiem Koalicji Obywatelskiej, obiecywali podczas kampanii wprowadzenie większej przejrzystości oraz powrotu do systemu konkursów o miejską dotację na sport. Planowane zmiany mają na celu uwypuklenie znaczenia i roli sportu w miejscowej społeczności.

Kampania była pełna emocji, a działania obecnego prezydenta były oceniane jako negatywne. Pojawiały się również groźby zwolnienia Protasiewicza. Miasto powinno jednak stanowić partnera i gwaranta dla inwestorów oraz podmiotów gospodarczych pragnących promować swoje działania poprzez reklamę w sporcie.