Dzień Otwarty na Uniwersytecie Zielonogórskim przyciąga młodzież z całego regionu

Uniwersytet Zielonogórski otworzył swoje drzwi dla potencjalnych studentów podczas Dnia Otwartego. To wydarzenie przyciągnęło nie tylko miejscowych uczniów kończących szkoły średnie, ale także tych z całego regionu, którzy chcieli bliżej przyjrzeć się ofercie edukacyjnej tej renomowanej instytucji.

O przyciągającym potencjał oferty akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego mówi Małgorzata Ratajczak-Gulba, pełniąca funkcję kierownika Biura Promocji tej uczelni. Zapewnia ona, że oferta jest bogata i zróżnicowana – od pokazów po warsztaty i wykłady. Każdy z dwunastu wydziałów oraz liczne koła naukowe miały szansę zaprezentować swoją działalność.

Interesującą ofertę uczelni potwierdza również wysoka liczba osób, które zapisały się na wykłady. Limit miejsc został bowiem wyczerpany, a licznik zapisów przekroczył 1400 osób, co stanowi kolejny sukces w historii Dnia Otwartego na Uniwersytecie Zielonogórskim.