Bożena Pierzgalska oczekuje na realizację obietnicy wzrostu płac nauczycieli o 30%

Bożena Pierzgalska z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zielonej Górze wyraziła swoje oczekiwanie co do spełnienia zapowiedzi podwyższenia pensji nauczycieli aż o 30%.

Podkreśliła to, kiedy komentowała deklaracje o zwiększeniu budżetu przeznaczonego na oświatę, które zostały wyrażone przez przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi. Wyraźnie wskazał, że obietnice te muszą obejmować nie tylko zwiększenie finansowania edukacji, ale przede wszystkim konkretne podwyżki dla nauczycieli.

Pierzgalska poruszyła ten temat podczas udziału w programie „Rozmowa po 9”. To właśnie wtedy jasno określiła swoje oczekiwania i nadzieje, które dotyczą poprawy sytuacji finansowej pracowników oświaty.