Współpraca Uniwersytetu Zielonogórskiego z firmą Relpol S.A. otwiera nowe możliwości dla studentów

Pojawiła się znakomita okazja dla studentów z Uniwersytetu Zielonogórskiego, który nawiązał oficjalne stosunki z firmą Relpol S.A., poprzez podpisanie umowy o współpracę. Ta unikalna możliwość stwarza dla studentów szansę zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego poprzez odbywanie płatnych staży w tej wybitnej firmie. W ramach tego doświadczenia, studenci będą mogli rozwijać swoje umiejętności i kompetencje, a równocześnie tworzyć swoje prace inżynierskie pod ścisłym nadzorem specjalistów z branży.

Relpol S.A., jako firma, ma również wiele do zyskania dzięki tej współpracy. Stanowi to dla nich doskonałą okazję do rekrutacji nowych, kwitnących talentów, jak również rozszerzenia swojej działalności i wprowadzenia świeżego spojrzenia na ich obecne projekty.

Prof. Justyna Patalas–Maliszewska, dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej na Uniwersytecie Zielonogórskim, jest entuzjastycznie nastawiona do tej współpracy i podkreśla, że wiele innych firm wykazuje zainteresowanie możliwością współpracy z uniwersytetem. To świadczy o wartości i prestiżu, jakie niesie ze sobą uczelnia w świecie biznesu.